Climatització

Càlculs energètics i de rendiments per a noves instal•lacions privades o publiques o ja existents.